0901325489

Khung xương túi thu bụi

Khung xương túi thu bụi có đủ sức mạnh, độ cứng và độ chính xác chiều dọc, để ngăn chặn nén, thiệt hại khi vận chuyển;

Khung xương túi thu bụi

Khung xương túi thu bụi là khung mạ kẽm với một bề mặt mạ kẽm, mịn, thẳng, ổn định túi khỏi bị hư hại, hàn đồng đều, cơ cấu hợp lý, mạnh mẽ và bền. 

Khung xương túi thu bụi được hàn mạ kẽm quản lý bề mặt được xử lý. cân nhắc tính thẩm mỹ, có thể được tùy chỉnh với thông số kỹ thuật khác nhau của phương pháp điều trị bề mặt khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. 

- Khi các bộ phận được lắp ráp, để ngăn chặn áp lực quá mức và tạo ra biến dạng trong quá trình lắp ráp, vì vậy mà các yêu cầu của các loại khác nhau của các bộ phận và các thành phần thông số kỹ thuật, hình dạng, kích thước và các mô hình. 

Yêu cầu kỹ thuật

Khung xương túi thu bụi  có đủ sức mạnh, độ cứng và độ chính xác chiều dọc, để ngăn chặn nén, thiệt hại khi vận chuyển; 

- Bề mặt phải được xử lý bằng chất bảo quản, có thể được phun hoặc mạ kẽm, bảo vệ chống ăn mòn tác nhân nhiệt độ cao, phải đáp ứng các nhu cầu của nhiệt độ cao; 

Khung xương túi thu bụi  tất cả các mối hàn phải chắc chắn, hàn; đáp ứng yêu cầu của các điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao, bụi tính ăn mòn vật liệu lọc. 

Các tính năng

- Hoàn toàn mạ kẽm sử dụng một bề mặt khuôn mịn, thẳng, giúp túi thoát khỏi bị hư hại và không ổn định, hàn đồng đều, cơ cấu hợp lý, mạnh mẽ và bền. 

Khung xương túi thu bụi  và bề mặt tiếp xúc mịn, trơn láng. 

Khung xương túi thu bụi  có trọng lượng nhẹ, dễ cài đặt và bảo trì,  chất lượng khung xương túi thu bụi  trực tiếp ảnh hưởng đến tình trạng túi lọc và tuổi thọ sử dụng túi lọc.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu