0901325489

Các loại cát sỏi, than hoạt tính, hạt trao đổi cation và Anion

Các loại cát sỏi, than hoạt tính, hạt trao đổi cation và Anion chất lượng và hiệu quả

Cung cấp hạt Cation và Anion của Purolite, hạt Cation và Anion GS của Ấn Độ. Than hoạt tính gáo dừa chất lượng cao và vật liệu lọc nước sạch như cát mangan, cát thạch anh và sỏi lọc