0901325489

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước Loại Bỏ Ion Dương

Là loại hạt nhựa gốc Na+ tái sinh bằng muối NaCl

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước Loại Bỏ Ion Dương

HCR-S hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion dương

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước, Loại Bỏ Ion Dương

Hạt nhựa Dow  HCRS gốc Natri, làm mềm nước

Nhựa trao đổi ion axit mạnh DOWEX HCRS Na sử dụng chủ yếu cho làm mềm nước (ví dụ, rửa nước lò hơi và nhuộm), chuẩn bị nước tinh khiết, xử lý nước thải, tách kim loại, thuốc kháng sinh ...

Thông số kỹ thuật:

- Ion: nhựa trao đổi cation

- Ứng dụng sản phẩm: chuẩn bị nước tinh khiết

- Kích thước hạt: 0,6-0,8 mm

- Độ hòa tan: Không tan trong nước

- PH: nhựa trao đổi ion có tính axit

- Hình dạng: hổ phách

- Số : IR100Na, tái sinh bằng muối Natri Clorua: NaCl

- Nội dung≥  (%):45-55 (%)

- Bao: 25 lít

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước, Loại Bỏ Ion Dương

Phân phối hạt nhựa Dowex sản xuất tại Italia

HCR-S Hạt Nhựa Dowex Làm Mềm Nước, Loại Bỏ Ion Dương

Hạt nhựa Dowex làm mềm nước, loại bỏ ion kim loại nặng

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu