0901325489

Lõi lọc bụi trạm trộng xi măng là gì ?

Lõi lọc bụi trạm trộng xi măng cho nhà máy trộn thông qua băng chuyền xi măng, không khí trong tháp trộn cần phải được thải ra từ phía trên.

Ngày đăng: 31-10-2017

1,305 lượt xem

Lõi lọc bụi trạm trộng xi măng cho nhà máy trộn thông qua băng chuyền xi măng, không khí trong tháp trộn cần phải được thải ra từ phía trên. 

Tại thời điểm này, không khí thải chứa rất nhiều hạt bê tông, nếu không lắp đặt bộ thu bụi mái của tháp trộn và bụi tháp trộn sẽ gây ô nhiễm không khí và chất thải. 

Nếu lắp đặt một sản phẩm lõi lọc bụi trạm trộng xi măng thu gom bụi, sẽ thấy rằng 99,99% hạt được giữ lại và bị bắt, và không khí ráo nước và không nhiễm bẩn. 

Nhưng sẽ có rất nhiều bê tông (xi măng) các hạt gắn chặt với bộ lọc bụi không thể rơi ra, sau đó trên cùng của bộ thu bụi gắn với trong động cơ rung để loại bỏ chúng. 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu