0901325489

Lõi lọc chất lỏng

Lõi lọc chất lỏng

Các loại lõi lọc phục vụ các ứng dụng lọc cặn chất lỏng trong công nghiệp, gia đình, thương mại ...