0901325489

Túi lọc bụi PPS chịu nhiệt cho máy nghiền xi măng

Túi lọc bụi PPS chịu nhiệt cho máy nghiền xi măng có khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, có kháng axit và kiềm tuyệt vời, kháng thủy phân, có ổn định nhiệt cao.

Ngày đăng: 08-11-2017

1,293 lượt xem

Túi lọc bụi PPS chịu nhiệt cho máy nghiền xi măng nhiệt độ hoạt động trong khoảng nhiệt độ160 ℃ -200 ℃.

Túi lọc bụi PPS chịu nhiệt cho máy nghiền xi măng có khả năng chịu nhiệt tuyệt vời, có kháng axit và kiềm tuyệt vời, kháng thủy phân, có ổn định nhiệt cao. 

Tuy nhiên, túi lọc bụi PPS chịu nhiệt cho máy nghiền xi măng khả năng chống oxy hóa PPS thấp, dễ bị ăn mòn.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu