0901325489

Túi thu bụi polyester chống ẩm

Túi thu bụi polyester chống ẩm không chỉ có thuộc tính không thấm nước và dầu, túi cũng giữ bụi rất tốt, nó cũng có tác dụng chống bám dính và dễ bong tróc

Túi thu bụi polyester chống ẩm

- Túi thu bụi polyester chống ẩm trong khi hoạt động, khí và bụi có chứa nhiều nước hơn và hấp thụ độ ẩm và dễ dàng tích tụ thành bụi nhờn, bụi bề mặt của màng thấm có thể tạo ra tăng độ bám dính , mặc dù điều này sẽ giúp bẫy bụi, nhưng sẽ gây khó khăn cho việc làm sạch. 

- Đặc biệt là ở độ ẩm cao và khí ở nhiệt độ cao, do hiệu ứng làm mát của không khí bên ngoài và sản xuất ngưng tụ. Điều này không chỉ cho phép chụp bụi trong bề mặt túi rộng, hoặc thậm chí bị chặn, nhưng có thể ăn mòn cấu trúc vật liệu, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của túi. Các chất liệu phải được cải tiến tốt hơn trong trường hợp này, để áp dụng điều này điều kiện làm việc đặc biệt, để ngăn chặn hoặc giảm thiểu bụi dính túi khó làm sạch, nâng cao hiệu quả công việc và thời gian phục vụ của chức năng lọc.  

 

- Túi thu bụi polyester chống ẩm không chỉ không thấm nước và kiểm tra mức dầu đáp ứng các tiêu chuẩn nhà nước, và không ảnh hưởng đến hình thức và các chỉ số nội bộ.   

Túi thu bụi polyester chống ẩm đã được ngâm tẩm với một chất lỏng làm vic hỗn hợp, các chất lỏng và cấu trúc lọc sợi phân tử làm việc của một số nhóm phản ứng để tạo thành chuỗi phân tử, thay đổi chất xơ và nước, năng lượng sức căng bề mặt giảm xuống dưới sức căng bề mặt của nước và dầu, để đạt được mục đích không thấm nước và dầu.   

- So với các chất liệu thông thường nói chung, túi thu bụi polyester chống ẩm không chỉ có thuộc tính không thấm nước và dầu, túi cũng giữ bụi rất tốt, nó cũng có tác dụng chống bám dính và dễ bong tróc. Túi thu bụi polyester chống ẩm này đặc biệt thích hợp cho các khu vực mưa của miền Nam hoặc độ ẩm không khí và ứng dụng lọc.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu