0901325489

Túi lọc bụi nhà máy nhiệt điện đốt than

Túi lọc bụi nhà máy nhiệt điện đốt than thích hợp sử dụng các chất liệu lọc làm bằng Polyacrylonitrile homopolymer (DT) -, Polyphenylene Sulfide (PPS) -, polyimide (PI) -, Premium Fibre Blend (PFB) - và Polytetrafluoroethylene (PTFE)

Túi lọc bụi nhà máy nhiệt điện đốt than

Túi lọc bụi nhà máy nhiệt điện đốt than tạo ra một số lượng đáng kể của tro bay, mà phải được loại bỏ một cách an toàn từ khí thải bằng cách thu gom bụi. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của túi lọc trong các nhà máy điện đốt than là một loại bỏ bụi hiệu quả và trung hòa các khí độc hại. 

Điều kiện vận hành

Nhiệt độ (° C):

70-220 ° C

Nhiệt độ cao nhất (° C):

Định hướng đến nhiệt độ cao tối đa của các sợi polyme sử dụng

Bụi:

Tro bay, các sản phẩm hấp phụ

Thuộc tính bụi:

Bụi mịn, bột, đôi khi mài mòn

Nguồn bụi:

Hấp phụ khô, tầng sôi , nghiền thành bột đốt than, chà sàn, phun lò phản ứng

Khí độc hại:

2 O, NOx, SOx

Vệ Sinh:

Khí phản lực

Nhiên liệu:

Than non, than

Túi lọc bụi nhà máy nhiệt điện đốt than thích hợp sử dụng các chất liệu lọc làm bằng Polyacrylonitrile homopolymer (DT) -, Polyphenylene Sulfide (PPS) -, polyimide (PI) -, Premium Fibre Blend (PFB) - và Polytetrafluoroethylene (PTFE) -fibres đáp ứng những yêu cầu trong  nhà máy điện đốt than đến mức độ cao nhất.

- Các diện tích bộ lọc lớn hơn nhiều  đảm bảo lọc bụi được tách ra trong một hiệu quả cao .

Túi lọc bụi nhà máy nhiệt điện đốt than vải sợi thủy tinh đặc biệt thích hợp cho lọc bụi mịn, đối với màng ePTFE nhiều lớp các hạt bụi rất mịn đã được tách ra trên bề mặt . 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu