0901325489

Màng siêu lọc được dùng để lọc gì ?

Thông thường, màng siêu lọc sẽ loại bỏ các chất có trọng lượng phân tử cao, các vật liệu keo, các phân tử polyme hữu cơ và vô cơ.

Ngày đăng: 07-09-2017

1,287 lượt xem

Màng siêu lọc được dùng để lọc gì ?

Màng siêu lọc là một quá trình tách biệt sử dụng các màng có kích thước lỗ rỗng trong khoảng từ 0,1 đến 0,001 micron. 

Thông thường, màng siêu lọc sẽ loại bỏ các chất có trọng lượng phân tử cao, các vật liệu keo, các phân tử polyme hữu cơ và vô cơ. 

Các chất hữu cơ và các ion phân tử thấp như natri, canxi, magiê clorua và sulfat màng siêu lọc không loại bỏ được. 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu