0901325489

Áp dụng màng trong chế biến váng sữa ?

Bằng cách sử dụng UF, hàm lượng protein trong chất đậm đặc của váng sữa protein có thể tăng từ 35 đến 85% trong tổng số chất rắn.

Ngày đăng: 07-09-2017

1,425 lượt xem

Áp dụng màng trong chế biến váng sữa ?

Váng sữa là một sản phẩm phụ từ sữa thu được trong quá trình chuẩn bị các sản phẩm sữa. phô mai, paneer và casein.

Việc tách các chất dinh dưỡng trong váng sữa bằng phương pháp truyền thống là cồng kềnh và tốn nhiều thời gian. Bằng cách áp dụng công nghệ lọc màng khác nhau, các chất dinh dưỡng trong whey được tập trung, phân đoạn hoặc tinh chế thành các sản phẩm có giá trị như protein cô đặc / phân lập protein whey, α-lactalbumin, β-lactoglobulin, lactose và muối. 

Giảm đến 60% tiết kiệm nhiên liệu đã được báo cáo trong nồng độ váng sữa bằng cách áp dụng RO trên các phương pháp bay hơi truyền thống. Bằng cách sử dụng UF, hàm lượng protein trong chất đậm đặc của váng sữa protein có thể tăng từ 35 đến 85% trong tổng số chất rắn.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu