0901325489

Màng siêu lọc chất rắn cao

Màng siêu lọc (UF) tích cực hấp thụ nước và cho phép nó đi qua màng nhanh và với tốc độ dòng chảy cao, trong khi loại bỏ hầu hết các loại dầu và chất béo.

Ngày đăng: 07-09-2017

1,490 lượt xem

Màng siêu lọc chất rắn cao

Màng siêu lọc (UF) là một công nghệ đáng chú ý trong đó áp lực thủy tĩnh chống lại màng lọc chuyên dụng để loại bỏ đáng kể chất rắn lơ lửng.

Công nghệ siêu lọc có thể được áp dụng bất kỳ chất tan trọng lượng phân tử cao được loại bỏ khỏi dung dịch và chỉ cho phép phân tử trọng lượng phân tử thấp cùng nước sạch đi qua. 

Màng siêu lọc (UF) tích cực hấp thụ nước và cho phép nó đi qua màng nhanh và với tốc độ dòng chảy cao, trong khi loại bỏ hầu hết các loại dầu và chất béo.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu