0901325489

Bông lọc xanh trắng lọc bụi hệ thống thông gió sử dụng để lọc gì ?

Bông lọc xanh trắng lọc bụi hệ thống thông gió được bắt gặp phổ biến trong hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống phun, hệ thống cung cấp không khí, tàu điện ngầm, tàu hỏa, trạm và các hệ thống lọc nước khác.

Ngày đăng: 06-11-2017

922 lượt xem

Bông lọc xanh trắng lọc bụi hệ thống thông gió sử dụng để lọc gì ?

Bông lọc xanh trắng lọc bụi hệ thống thông gió sử dụng hệ thống điều hòa không khí thông thường hoặc lọc bụi thô hệ thống thông gió không khí. 

Bông lọc xanh trắng lọc bụi hệ thống thông gió được bắt gặp phổ biến trong hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống phun, hệ thống cung cấp không khí, tàu điện ngầm, tàu hỏa, trạm và các hệ thống lọc nước khác. 


 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu