0901325489

Bông lọc khí thô đầu vào 2cm sử dụng bao lâu cần thay thế ?

Bông lọc khí thô đầu vào 2cm phạm vi áp dụng máy hút bụi, lọc không khí, bộ lọc, điều hòa không khí…

Ngày đăng: 08-11-2017

1,241 lượt xem

Bông lọc khí thô đầu vào 2cm sử dụng bao lâu cần thay thế ?

theo các điều kiện sử dụng luồng khí đánh giá, có thể được sử dụng bình thường từ 1 đến 2 tháng, là cần được thay thế bằng bông lọc; hoặc khi áp suất của bông lọc đạt 200Pa trở lên, nó phải được thay thế bằng bông lọc;

Bông lọc khí thô đầu vào 2cm phạm vi áp dụng máy hút bụi, lọc không khí, bộ lọc, điều hòa không khí…

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu