0901325489

Màng lọc RO áp thấp UPL-4040

Màng lọc RO áp thấp UPL-4040 hoạt động chuẩn áp là 1,05 MPa. Trong ứng dụng thực tế, áp lực điều hành được ảnh hưởng bởi mật độ của nước nhưng chất lượng tốc độ phục hồi hệ thống vv.

Màng lọc RO áp thấp UPL-4040

Màng lọc RO áp thấp UPL-4040 là một công nghệ lọc nước có sử dụng một màng bán thấm  để loại bỏ các hạt lớn từ nước uống. Trong thẩm thấu ngược, một áp lực áp dụng được sử dụng để vượt qua  áp lực thẩm thấu , một  đặc tính hạt , được dẫn dắt bởi tiềm năng hóa học, một thông số nhiệt động lực học. 

Màng lọc RO áp thấp UPL-4040 thẩm thấu ngược có thể loại bỏ nhiều loại phân tử và từ các giải pháp ionbao gồm cả vi khuẩn, và được sử dụng trong cả hai quá trình công nghiệp và sản xuất  nước uống .

- Dòng phần tử màng áp thấp (ULP-8040, ULP-4040).

- Các màng RO  ULP  đang hoạt động với áp suất thấp hơn so với màng loạt BW, mà  chủ yếu là để loại muối của nước muối thấp.    

Màng lọc RO áp thấp UPL-4040 hoạt động chuẩn  áp  là 1,05 MPa. Trong ứng dụng thực tế, áp lực điều hành được ảnh hưởng bởi mật độ của nước nhưng chất lượng tốc độ phục hồi hệ thống vv.

- Nhiệt độ của dung dịch thử: 25  ° C

- Nồng độ của dung dịch thử (NaCl): 1,500ppm

- Giá trị PH kiểm tra: 7,5 -8

- HP hồi phục màng: 15%

Điều kiện hoạt động khắc nghiệt

Áp lực công việc Max. 

600psi ( 4.14 Mpa)

Nhiệt độ nước cấp Max. 

45 ° C

Nước cấp SD Max. 

5 .0

nồng độ Chlorine của nước cấp

0,1 mg / L

pH của nước cấp trong hoạt động liên tục

3 ~ 10

pH của nước cấp trong hóa chất làm sạch

2 ~ 12

Áp suất chênh lệch

10psi  (0.07Mpa)

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu