0901325489

Màng thẩm thấu ngược và màng lọc RO sử dụng như thế nào ?

Màng thẩm thấu ngược và màng lọc RO có ưu điểm của cấu trúc sợi rỗng là một diện tích bề mặt rất lớn có thể được đóng gói vào một không gian nhỏ vì các sợi, mặc dù có đường kính rất nhỏ.

Ngày đăng: 25-08-2017

716 lượt xem

Màng thẩm thấu ngược và màng lọc RO có ưu điểm của cấu trúc sợi rỗng là một diện tích bề mặt rất lớn có thể được đóng gói vào một không gian nhỏ vì các sợi, mặc dù có đường kính rất nhỏ.

Màng thẩm thấu ngược và màng lọc RO Cellulose acetate có lưu lượng cao hơn và cần có một vùng nhỏ hơn của màng. Nó cũng kháng với nồng độ clo nhỏ và do đó có thể không có vi khuẩn và cũng sản xuất ra một sản phẩm có clo còn lại trong đó để ngăn ngừa tái phát triển sau đó.

Màng thẩm thấu ngược và màng lọc RO màng polyamide có thể được sử dụng ở nhiệt độ cao (35  o C) so với cellulose acetate (30 o C), nó không thể chịu clo nhưng không bị tấn công bởi vi khuẩn trong khi một số vi khuẩn có thể xảy ra trong nước bề mặt phá hủy cellulose acetate. Màng thẩm thấu ngược và màng lọc RO polyamide có thể được sử dụng trong một khoảng pH rộng hơn (4-11) so với cellulose acetate (4-7.5).

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu