0901325489

Lưới dệt Monofilament 800 micron

Lưới dệt Monofilament 800 micron là kiểu lưới NMO hoặc Nylon mesh 800 micron dùng lọc nước thủy sản, lọc thô hóa chất, lọc mật ong

Lưới dệt Monofilament 800 micron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu