0901325489

Lõi lọc sợi quấn CPP Aqua 0,5 micron có thể lọc chất lỏng gì ?

Lõi lọc sợi quấn CPP Aqua 0,5 micron axit và dung môi, Amines & Glycols

Ngày đăng: 10-08-2017

1,013 lượt xem

 

Lõi lọc sợi quấn CPP Aqua 0,5 micron lọc nước thải

Hoàn thành chất lỏng

Làm việc trên chất lỏng

Nước phun

Nước làm sạch

Nước sản xuất

Xử lý nước

Tiền lọc màng

Nhiên liệu, Diesel & Dầu

Lõi lọc sợi quấn CPP Aqua 0,5 micron axit và dung môi

Amines & Glycols

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu