0901325489

Giấy lọc 80g

Giấy lọc công nghiệp dạng MGPT và MGPP là giấy công nghiệp khổ lớn trong các ngành công nghiệp khác nhau, định lượng giấy lọc này có: 20g, 30g, 40g, 50g, 60g, 70g, 80g, 90g/m2

Giấy lọc 80g

Giấy lọc công nghiệp khổ lớn với kích thước lớn dùng trong sản xuất công nghiệp

Giấy lọc công nghiệp khổ lớn dùng lọc, chất rắn lơ lửng trong chất lỏng như lọc cặn bia, lọc dầu ăn, lọc thực phẩm, lọc cặn bùn...với hiệu quả lọc cao.

Gấy lọc công nghiệp có hai loại thông dụng là giấy lọc trơn MGPT cứng và Giấy lọc mềm MGPP (dập lỗ)

Định lượng giấy lọc công nghiệp: 20g, 30g, 40, 50, 60, 70, 80 90g/m2

Size: các size thông dụng 0.5x 100m/ cuộn, 0.65x100m/cuộn, 0.75mx100m/ cuộn, 1m/cuộn, 1,2mx100m/cuộn

Các size lớn 1m x 1000m, 2mx1000m/cuộn

Ngoài ra, còn có các size khác theo yêu cầu của khách hàng.

Giấy lọc cuộn MGPT 1m x 100m

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu