0901325489

Ống lưới lọc khe inox Johnson Screens lọc hiệu quả cặn kích thước bao nhiêu ?

Ống lưới lọc khe inox Johnson Screens sử dụng trong thiết bị xử lý nước, bảo vệ môi trường; nước biển biến đổi thành nước thải công nghiệp và xử lý nước thải;

Ngày đăng: 23-08-2017

2,333 lượt xem

Ống lưới lọc khe inox Johnson Screens được sử dụng rộng rãi trong các loại lọc yêu cầu trung bình.

Ống lưới lọc khe inox Johnson Screens sử dụng trong thiết bị xử lý nước, bảo vệ môi trường; 

Nước biển biến đổi thành nước thải công nghiệp và xử lý nước thải; 

Ngành công nghiệp dầu khí: bộ lọc đầu cuối sản phẩm dầu mỏ và axit hóa học; 

Bộ lọc chất lỏng kiềm, rượu cồn; 

Ống lưới lọc khe inox Johnson Screens lọc dung môi hữu cơ tái chế

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu