0901325489

Bình lọc túi lọc bỏ cặn nước mắm có hiệu quả không ?

Bình lọc túi lọc bỏ cặn nước mắm các mục đích sử dụng, có thể được sử dụng để lọc thô, lọc trung bình hoặc lọc chính xác;

Ngày đăng: 10-08-2017

1,275 lượt xem

Bình lọc túi lọc bỏ cặn nước mắm thiết kế kỹ thuật độc đáo, có hiệu quả trong việc ngăn không bị nổ túi lọc, đảm bảo 100% mà không rò rỉ. 

Kích thước nhỏ gọn và lắp đặt vận hành hợp lý. đơn giản và thuận tiện. 

Bình lọc túi lọc bỏ cặn nước mắm lọc với độ chính xác cao, nó áp dụng cho bất kỳ hệ thống hoặc hạt chất, các bộ lọc dao động từ 0.5 ~ 800 micron; 

Với một đơn vị diện tích dòng chảy lọc lớn hơn, các áp yêu cầu nhỏ hơn, hiệu quả lọc cao.

Chức năng của một túi lọc là 5-10 lần so với bộ lọc lõi cùng loại, có thể làm giảm đáng kể chi phí. 

Lưu lượng thiết kế có thể đáp ứng các yêu cầu của 0.5~ 500m3 / h, giảm thấp chi phí sản xuất; 

Bình lọc túi lọc bỏ cặn nước mắm các mục đích sử dụng, có thể được sử dụng để lọc thô, lọc trung bình hoặc lọc chính xác; 

Bình lọc túi lọc bỏ cặn nước mắm trong cơ cấu hợp lý và hoạt động của chi phí thấp so với hiệu quả và công suất mang lại.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu