0901325489

Thùng inox chứa túi lọc cặn thô chất lỏng hiệu quả có giá bao nhiêu ?

Thùng inox chứa túi lọc cặn thô chất lỏng hiệu quả tái sử dụng nước thải, nước tái chế, xử lý nước công nghiệp

Ngày đăng: 21-08-2017

1,192 lượt xem

 

Thùng inox chứa túi lọc cặn thô chất lỏng hiệu quả trước màng thẩm thấu ngược

Hóa chất & Hóa dầu

Thùng inox chứa túi lọc cặn thô chất lỏng hiệu quả sữa

Lọc nước uống

Đồ ăn và đồ uống

Khử muối lỏng

Thiết bị điện tử

Khai thác vật liệu nhiên liệu

Dược phẩm & công nghệ sinh học

Thùng inox chứa túi lọc cặn thô chất lỏng hiệu quả sản xuất bột giấy & giấy

Thùng inox chứa túi lọc cặn thô chất lỏng hiệu quả tái sử dụng nước thải

Nước tái chế

xử lý nước công nghiệp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty đông châu

giấy lọc nước công nghiệp đông châu

màng lọc nước công nghiệp uf đông châu