0901325489

Ứng dụng hạt zeolite lọc nước thải

Hạt zeolite lọc nước sạch ​​ là đơn giản: loại bỏ các vật liệu lọc cũ và đổ đầy vào các bộ lọc với zeolit ​​với chiều cao chỉ định.

Ứng dụng hạt zeolite lọc nước thải

Ứng dụng hạt zeolite lọc nước thải

Loại bỏ ammonia / ammonium

  • Hạt zeolite lọc nước sạch loại bỏ amoniac (NH 3 ) và amoni (NH + ). Trong nuôi trồng thủy sản amoniac là rất độc hại cho cá và nồng độ nhỏ của nó đã sẽ dẫn đến các bệnh và ức chế sự tăng trưởng. Trong amoniac nồng độ cao hơn có thể gây tử vong cho cá. Trong hồ bơi, các ion amoni được đưa trong nước bằng cách bơi thường phản ứng với clo tự do tạo thành chloramines gây khó chịu cho mắt và da. 
  • Hạt zeolite lọc nước sạch ​​loại bỏ ion amoni bằng phương pháp trao đổi ion và ở nồng độ cao hơn, hấp phụ. Các ion amoni có trong nước thải được trao đổi với các ion natri. Công suất động của zeolit ​​cho amoni khoảng 0,9 meq / g.

Sử dụng zeolit ​​trong lọc các bể bơi

  • Hạt zeolite lọc nước sạch ​​trong hồ bơi của bạn là đơn giản: loại bỏ các vật liệu lọc cũ và đổ đầy vào các bộ lọc với zeolit ​​với chiều cao chỉ định. Không có thay đổi bồn, van hoặc các công trình đường ống. Độ pH của nước phải được duy trì ở mức 7,2-7,6. Trong thời gian hoạt động giảm hóa chất tiêu thụ sẽ được quan sát thấy.  Zeolite được đặc trưng bởi một độ tinh khiết cao.

Loại bỏ các kim loại nặng

  • Việc hấp phụ kim loại nặng bằng zeolit ​​là phần lớn tương tự để loại bỏ amoniac. Các khả năng hấp phụ năng động cá nhân đối với các kim loại nặng khác nhau là:

Fe 2+ 1,0 meq / g

Zn 2+ 1,1 meq / g

Ni 2+ 1,0 meq / g

Cd 2+ 1,0 meq / g

Pb 2+ 1,2 meq / g

Cu 2+ 1,0 meq / g

  • Nếu có một số các cation khác nhau hiện diện trong nước thải, năng lực hấp thụ mỗi ion sẽ thấp hơn do hậu quả của sự cạnh tranh giữa các cation khác nhau. Hấp phụ sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn tương đối của zeolit ​​cho các ion khác nhau, thành phần của nước và nhiệt độ. 

Cung cấp trong xử lý chất thải sinh học

  • Cấu trúc của bề mặt bên trong làm cho zeolit ​​thích hợp như là một vật liệu vận chuyển trong cả hiếu khí và kỵ khí  xử lý chất thải sinh học. 

Loại bỏ các chất hữu cơ

  • Zeolit ​​hấp thụ một số chất hữu cơ. Các khoáng sản có ái lực lớn nhất cho các thành phần hữu cơ cực, ví dụ chlorinated hydrocarbon. Tùy thuộc vào đường kính của các phân tử, chúng được hấp phụ trong các vi hoặc mesopores. 

Loại bỏ các chất rắn

  • Hạt zeolite lọc nước sạch ​​là một loại vật liệu dạng hạt, các hạt rắn lơ lửng trong nước đang bị mắc kẹt giữa các hạt. Các cấu trúc xốp cũng gây ra các hạt keo từ cả hữu cơ và nguồn gốc khoáng sản phải được loại bỏ khỏi nước. Năng lực cho việc loại bỏ các hạt rắn lớn hơn dung lượng của cát với một phân bố kích thước hạt tương đương lên đến 45%.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu