0901325489

Túi lọc máy ly tâm

Túi lọc máy ly tâm là những lựa chọn phổ biến nhất trong các ngành công nghiệp để loại bỏ sạn, cát, và chất rắn mịn khác từ nguồn nước hoặc chất lỏng.

Túi lọc máy ly tâm

Túi lọc máy ly tâm

Túi lọc máy ly tâm được biết đến trong ngành công nghiệp để sử dụng trong các thành phần rắn trong một máy lọc ly tâm, máy được thiết kế để giữ một túi lọc được thiết kế hoạt động đặc biệt như một rào cản đối với các chất rắn ra khỏi máy ly tâm. Túi lọc này giữ lại tất cả các chất rắn trong bùn lọc phụ thuộc vào đánh giá micron của nó.

Ứng dụng

- Túi lọc ly tâm là hoàn toàn hữu ích trong các ứng dụng hệ thống nhỏ như lắp đặt bên và bảo vệ thiết bị cụ thể. Túi lọc máy ly tâm là những lựa chọn phổ biến nhất trong các ngành công nghiệp để loại bỏ sạn, cát, và chất rắn mịn khác từ nguồn nước hoặc chất lỏng. 

- Hiệu quả của túi lọc ly tâm là khoảng 98 phần trăm cho các yếu tố của khoảng 10 micron và lớn hơn. 

Túi lọc máy ly tâm được biết đến để cung cấp kết quả tốt hơn nhiều với các hạt rắn lớn hơn. Sản phẩm ly tâm khác nhau có sẵn trong một loạt các kích cỡ và kích thước. 

Ứng dụng

Túi lọc máy ly tâm được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp dưới đây: 

- Phân bón,số lượng thuốc lớn,  ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

- Hóa chất và công nghiệp dược phẩm

Tính năng

Túi lọc máy ly tâm kéo dài tuổi thọ

- Kháng chiến chống ăn mòn

- Xử lý bề mặt đẹp

- Xây dựng mạnh mẽ

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu