0901325489

Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất

Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất giúp giảm thiểu sử dụng hóa chất trong xử lý nước thông thường và nước thải,

Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất

Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất

Mô tả:

Chất xơ rỗng chất liệu: Polymer 

Kích thước sợi: OD 1.0mm - 2.5 mm

Lưu lượng: 8 - 20 m3 / h 

Phục hồi: 90 - 98% 

Áp suất hoạt động: ≤ 1,0 Bar 

Áp suất tối đa: 1,5 Bar 

Nhiệt độ hoạt động : 40º C 

Độ pH tối đa khi làm việc: 4 - 10 

Độ pH làm sạch: 2 - 12 

Độ đục của sản phẩm đầu ra: ≤ 1.0 NTU 

Ứng dụng:

Nước, nước ngầm, nước sông và nước ao 

Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất lọc tiền xử lý cho RO hoặc khử muối thực vật.

Làm sạch nước  thành phố khỏi hạt hoặc loại bỏ bùn từ nước thải…

Ưu điểm:

+ Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghệ sạch và quá trình xử lý hóa học 

+ Tách 100% lớp keo / loại bỏ hạt 

+ Loại bỏ vi khuẩn và vi rút 

+ Hoạt động áp suất thấp 

+ Tiêu thụ năng lượng thấp 

Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất chất lượng nước được xử lý phù hợp tốt hơn đáng kể so với xử lý tiền xử lý thông thường 

+ Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất chất lượng sản phẩm ổn định 

Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất xử lý từng bước làm giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả làm sạch bằng cách rửa ngược.

+ Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất giúp giảm thiểu sử dụng hóa chất trong xử lý nước thông thường và nước thải, đặc biệt là giải pháp đông tụ (50% - 70%) 

+ Giảm bùn trong nước thường và  xử lý nước thải (20% - 50%) 

+ Màng UF lọc nước ngầm, nước sông phục vụ sinh hoạt, sản xuất tối đa hóa hiệu suất RO bằng cách cho phép màng RO hoạt động lâu hơn với hóa chất làm sạch ít hơn.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu