0901325489

Bình lọc 4 túi

Bình lọc 4 túi dùng túi size 2 (180 x 800mm)

Bình lọc 4 túi

Bình lọc 4 túi của Universal Singapore chất lượng cao

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu