0901325489

Bình lọc 2 túi

Bình lọc 2 túi mắc song song còn gọi là bộ lọc đôi hay bộ duplex

Bình lọc 2 túi

Bình lọc 2 túi size 2 mắc song song giúp cho quá trình lọc được liên tục, không bị gián đoạn

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu