0901325489

Bình lọc 1 túi giá rẻ

Bình lọc 1 túi giá rẻ với cấu tạo nắp đơn giản. Đầu vào và ra của bình kết nối bằng ren, giảm chi phí so với mặt bích

Bình lọc 1 túi giá rẻ

Bình lọc 1 túi giá rẻ rất phù hợp với quy mô lọc nhỏ, đang trong giai đoạn thử nghiệm để lựa chọn mô hình sản xuất.

Bình lọc 1 túi giá rẻ do kết nối ren, hiệu quả vẫn cao như các bình thông thường

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

công ty tnhh xây dựng môi trường đông châu

bình lọc túi công nghiệp đông châu

vật liệu lọc nước đông châu